Denna webbplats är till för intern information för frimurarna i Gävleborgs län. Den som söker information om  Svenska Frimurare Orden bör i första hand titta på Ordens officiella webbplats, www.frimurarorden.se.
........................................................................................................................................

Tryck på bild nedan för att komma vidare till loge, förening eller klubb. Till flera av bilderna behövs det användarnamn och lösenord för att komma in. Vill du bli medlem kontakta Webmaster

Nedan finner man information om aktiviteter för Gävleborgsfrimureriet.

Anmälan till brödramåltiderna i Gävle görs via Internet nedan senast kvällen före logekväll!
Anmälan till måltid görs här!

Avanmälan görs via sms till
070-8285897

Kommande betalning via Internet
Lördag 25 mars kl 13.00
Svea provinsialloge grad X
Läs mer!

Lördag 25 mars kl 13.00 - 17.00

Bibliotekslördag med Jonas Halenius
Kontakt kan tas med Jonas via e-post eller telefon 076-1918315


Måndag 27 mars kl 18.30
Johanneslogen Polstjernan, grad I, Ek

Måndag 3 april kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad VI
Johanneslogen Polstjernan, grad II


Lördag 8 april kl 13.00 - 17.00

Bibliotekslördag med Jonas Halenius
Kontakt kan tas med Jonas via e-post eller telefon 076-1918315

Måndag 10 april kl 12.00
Styrelsemöte Frigepo fastighetsbolag

Lördag 22 april kl 14.00
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampors högtidsdag
Sammankomst i grad VII . Läs mer!

Söndag 23 april kl 18.30
Övning med frimurarkören Stella Gevaliensis i Frimurarhuset. Kaffe och kaka utlovas

Måndag 24 april kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad IV-V
Johanneslogen Polstjernan, grad II, IL

Tisdag 25 april kl 18.30
Bibelseminarium för Frimurare med
Per Ola Bohlin i Frimurahusets bibliotek.
Läs mer!

Lördag 29 april kl 13.00 - 17.00

Bibliotekslördag med Jonas Halenius
Kontakt kan tas med Jonas via e-post eller telefon 076-1918315

Torsdag 4 maj kl 18.30
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor,
Sammankomst grad VII

Måndag 8 maj kl 18.30
Johanneslogen Polstjernan, grad I
Måltidsloge
Lördag 13 maj
Öppet hus och orgelinvigning
Kl 13-14.30 Guidade rundvandringar i huset
Kl 15-16 Orgelinvigning med diplomorganist Mathias Kjellgren


Information från Östgöta provinsialloge om deras hemsida "Fyran" som just nu uppdateras. Läs här!


 

I Gävle finns det två loger och en kapitelbrödraförening, Andreaslogen Gevalia, Johanneslogen Polstjernan och De Sju Lampor. Logerna träffas i regel måndagar klockan 18.30 och brödraföreningen torsdagar kl 18.30 i Frimurarhuset, Kyrkogatan 26 i Gävle.

I Bollnäs finns Brödra-föreningen Nordliga Kronan som i regel träffas på fredagar klockan 19.00 på Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

I Söderhamn finns Frimurar-klubben Capella och i Storvik finns Frimurarklubben Västra Gästrikland.

Man når loger och föreningar via nedanstående E-post: Gevalia, Polstjernan, De Sju Lampor, Västra Gästriklands frimurarklubb och Nordliga Kronan.

Frimurarhuset på Kyrkogatan 26 i Gävle.
Huset
ligger på norra sidan av Gavleån.

Här ligger Frimurarhuset!

När är Frimurarhuset bokat?

Hyra Frimurarhuset! Läs här!


Frimurarna har avtal med Elite hotell i Sverige för 2017 med 15%.
Här är lista på vilka hotell som ingår!
Här är Elite hotells bokningsinformation!
Frimurarparkeringen är fr o m 2016-10-01 uthyrd till Elite Grand Hotel . Vid loge/sammankomst får de sju platserna närmast ån användas av Frimurare. Se översikt!
Parkeringslapp måste placeras i framrutan!
Hyllnings- och Kondoleanskort!
Använd Gävlefrimureriets kort, pris 100 kr. Behållningen går till Kultur- och Byggnadsfonden. Kontakta FS Bo Narving via e-post och ange vad som skall stå på kortet.
Alt mobil 070-315 18 46.
Beställningen görs senast två veckor före.
Pengarna sätts in på Bg 247-5382
Angående våra Frimurarkort!
Flera bröder har fått problem med sina Frimurarkort. Endera har plasten spruckit eller så har ovanskiktet lossnat från kortet. Länk till hur du byter ut kortet.
När man bytt ut kortet och har behörighet att komma in i Frimurarhuset så måste man koda om det nya kortet av Per Vikström eller Lennart Nygren.
Vad skall man göra vid hjärtattack eller hjärnblödning.
Här finns det tips!
Hjärtattack! Hjärnblödning!
Kapitelbroder inom Gävleborgsfrimureriet som är medlem i annan provinsialloge än SVEA.
Läs här om bidrag till vårt vackra Frimurarhus i Gävle
Intresserad av hur Frimurarsamhället i Gävleborg är organiserad så kan du se det här!  

Kontakta Webmaster

 

 

Historik Frimurararna Gävleborg