Denna webbplats är till för intern information för frimurarna i Gävleborgs län. Den som söker information om  Svenska Frimurare Orden bör i första hand titta på Ordens officiella webbplats, www.frimurarorden.se.
........................................................................................................................................

Tryck på bild nedan för att komma vidare till loge, förening eller klubb. Till flera av bilderna behövs det användarnamn
och lösenord för att komma in. Vill du bli medlem kontakta webmaster

 

Anmälan till brödramåltiderna i Gävle görs via Internet senast kvällen före logekväll vid respektive arrangemang.
Betala gärna med SWISH: 1234 809315.

Avanmälan görs via sms till
070-8285897.
Ange vem du är som avanmäler!

Hyllnings- och Kondoleanskort!
Använd Gävlefrimureriets hyllningskort!
Läs mer!

Torsdag 20 september klockan 18.30
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Sammankomst i grad VIII

Anmälan till måltiden görs här!


Söndag 23 september kl 18.30
Övning med frimurarkören Stella Gevaliensis i Frimurarhuset. Kaffe och kaka utlovas!

Måndag 24 september klockan 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad IV-V

Johanneslogen Polstjernan, grad III

Anmälan till måltiden görs här!


Lördag 29 september kl 13.00 - 17.00
Förstärkt bibliotekslördag med Jonas Halenius.
Mellan kl 13-15 talar DHU Stefan Carlsson om sina jakter i Sydafrika
Vid frågor kontakta Jonas!
eller telefon: 076-1918315
Det bjuds på förtäring! Anmäl dig här!
Måndag 1 oktober klockan 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad VI

Johanneslogen Polstjernan, grad I
Valloge
Anmälan till måltiden görs här!

Tisdag 2 oktober kl 13.00
Spel om Karl-Erik Högbergs vandringspris på Gävle Golfklubbs Gamla bana.
Vi har flyttat datum då det var få deltagare den 14 september.
Anmäl till Lennart Nygren om du vill delta!


Torsdag 4 oktober klockan 18.30
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Sammankomst i grad IX

Anmälan till måltiden görs här!

Lördag 13 oktober
Johanneslogen Polstjernans högtidsdag

 

 

 

I Gävle finns det två loger och en kapitelbrödraförening, Andreaslogen Gevalia, Johanneslogen Polstjernan och Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor. Logerna träffas i regel måndagar klockan 18.30 och brödraföreningen torsdagar kl 18.30 i Frimurarhuset, Kyrkogatan 26 i Gävle.

I Bollnäs finns Brödraföreningen Nordliga Kronan som i regel träffas på fredagar klockan 19.00 på Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

I Söderhamn finns Frimurarklubben Capella och i Västra Gästrikland finns Frimurarklubben Västra Gästrikland.

Man når loger och föreningar via nedanstående E-post: Gevalia, Polstjernan, De Sju Lampor, Västra Gästriklands frimurarklubb och Nordliga Kronan.

Frimurarhuset på Kyrkogatan 26 i Gävle. Huset ligger på norra sidan av Gavleån.
E-post: Fastighetsbolaget Frigepo

Här kan man få reda på när Frimurarhuset är bokat och vart man vänder sig om man vill hyra huset.


Frimurarna i Gävle har ett avtal med Elite Hotell i Gävle benämnt Goda Grannar-avtal. Läs här!
Frimurarna har också avtal med Elite hotell i Sverige för 2018 med 15%.
Här är lista på vilka hotell som ingår! Här är Elite hotells bokningsinformation!
Frimurarparkeringen är fr o m 2016-10-01 uthyrd till Elite Grand Hotel . Vid loge/sammankomst får de sju platserna närmast ån användas av Frimurare.
Se översikt!

Parkeringslapp måste placeras i framrutan!
Angående våra Frimurarkort!
Flera bröder har fått problem med sina Frimurarkort. Endera har plasten spruckit eller så har ovanskiktet lossnat från kortet. Länk till hur du byter ut kortet.
När man bytt ut kortet och har behörighet att komma in i Frimurarhuset så måste man koda om det nya kortet av Per Vikström eller Lennart Nygren.


Kapitelbroder inom Gävleborgsfrimureriet som är medlem i annan provinsialloge än SVEA.
Läs här om bidrag till vårt vackra Frimurarhus i Gävle

Vad skall man göra vid hjärtattack eller hjärnblödning.
Här finns det tips!
Hjärtattack! Hjärnblödning!
Intresserad av hur Frimurarsamhället i Gävleborg är organiserad så kan du se det här!