Denna webbplats är till för intern information för frimurarna i Gävleborgs län. Den som söker information om  Svenska Frimurare Orden bör i första hand titta på Ordens officiella webbplats, www.frimurarorden.se.
........................................................................................................................................

Tryck på bild nedan för att komma vidare till loge, förening eller klubb. Till flera av bilderna behövs det användarnamn och lösenord för att komma in. Vill du bli medlem kontakta Webmaster

Nedan finner man information om aktiviteter för Gävleborgsfrimureriet.

Bibelseminarium 2018
Plats: Biblioteket, Frimurarhuset
Tema: Tobits bok
Bröder av alla grader kan delta.
Datum: tisdagarna 23 jan, 20 febr, 20 mars, 10 april 2018 Tid: Kl. 18:30 – 20:00

Läs mer!

Anmälan till brödramåltiderna i Gävle görs via Internet senast kvällen före logekväll vid respektive arrangemang.

Avanmälan görs via sms till
070-8285897.
Ange vem du är som avanmäler!

Hyllnings- och Kondoleanskort!
Använd Gävlefrimureriets hyllningskort!
Läs mer!


Fredag 12 januari kl 19.00
Brödraföreningen Nordliga Kronan
Sammankomst i grad I

 


Måndag 15 januari kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad IV-V
Johanneslogen Polstjernan, grad I
Meny: Förrätt: Lax canapé
Varmrätt: Rostbiff med potatisgratäng
Kaffe och kaka

Anmäl dig till måltiden här!

Den Lysande Skotska S:t Andreas Logen GEVALIA har äran att inbjuda Bröder av lägst grad IV-V att hedra logen vid dess Högtidsdag lördagen den 20 januari 2018 kl. 14.00 (platserna intages senast 13.45) i Frimurarhuset, Kyrkogatan 26, Gävle.
Läs mer!

 


Tisdag 23 januari kl 18.30
Bibelseminarium i biblioteket
Läs mer!

.
Torsdag 25 januari kl 18.30
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Sammankomst grad VII
Anmäl dig till måltiden här!

Fredag 26 januari kl 19.00
Brödraföreningen Nordliga Kronan
Sammankomst i grad VI

Lördag 27 januari kl 13.00 - 17.00
Bibliotekslördag med Jonas Halenius i Frimurarhusets bibliotek.
Vid frågor kontakta Jonas!
eller telefon: 076-1918315

Måndag 29 januari kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad VI
Johanneslogen Polstjernan, grad III
Anmäl dig till måltiden här!

 


Måndag 5 februari kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad IV-V
Johanneslogen Polstjernan, grad I

Anmäl dig till måltiden här!


Onsdag 7 februari
Info- fadderseminarium
i Frimurarhusets bibliotek 

I Gävle finns det två loger och en kapitelbrödraförening, Andreaslogen Gevalia, Johanneslogen Polstjernan och De Sju Lampor. Logerna träffas i regel måndagar klockan 18.30 och brödraföreningen torsdagar kl 18.30 i Frimurarhuset, Kyrkogatan 26 i Gävle.

I Bollnäs finns Brödra-föreningen Nordliga Kronan som i regel träffas på fredagar klockan 19.00 på Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

I Söderhamn finns Frimurar-klubben Capella och i Storvik finns Frimurarklubben Västra Gästrikland.

Man når loger och föreningar via nedanstående E-post: Gevalia, Polstjernan, De Sju Lampor, Västra Gästriklands frimurarklubb och Nordliga Kronan.

Frimurarhusets adress är Kyrkogatan 26 i Gävle. E-post: Fastighesbolaget Frigepo


Huset
ligger på norra sidan av Gavleån. Se karta!

Här kan man få reda på när Frimurarhuset är bokat och vart man vänder sig om man vill hyra huset.


Frimurarna i Gävle har ett avtal med Elite Hotell i Gävle benämnt Goda Grannar-avtal. Läs här!
Frimurarna har avtal med Elite hotell i Sverige för 2017 med 15%.
Här är lista på vilka hotell som ingår!
Här är Elite hotells bokningsinformation!

Frimurarparkeringen är fr o m 2016-10-01 uthyrd till Elite Grand Hotel . Vid loge/sammankomst får de sju platserna närmast ån användas av Frimurare.
Se översikt!

Parkeringslapp måste placeras i framrutan!
Hyllnings- och Kondoleanskort!
Använd Gävlefrimureriets kort, pris 100 kr. Behållningen går till Kultur- och Byggnadsfonden. Kontakta FS Bo Narving via e-post och ange vad som skall stå på kortet.
Alt mobil 070-315 18 46.
Beställningen görs senast två veckor före.
Pengarna sätts in på Bg 247-5382
Angående våra Frimurarkort!
Flera bröder har fått problem med sina Frimurarkort. Endera har plasten spruckit eller så har ovanskiktet lossnat från kortet. Länk till hur du byter ut kortet.
När man bytt ut kortet och har behörighet att komma in i Frimurarhuset så måste man koda om det nya kortet av Per Vikström eller Lennart Nygren.
Vad skall man göra vid hjärtattack eller hjärnblödning.
Här finns det tips!
Hjärtattack! Hjärnblödning!
Kapitelbroder inom Gävleborgsfrimureriet som är medlem i annan provinsialloge än SVEA.
Läs här om bidrag till vårt vackra Frimurarhus i Gävle
Intresserad av hur Frimurarsamhället i Gävleborg är organiserad så kan du se det här!  

Kontakta Webmaster

 

 

Historik Frimurararna Gävleborg