Denna webbplats är till för intern information för frimurarna i Gävleborgs län. Den som söker information om  Svenska Frimurare Orden bör i första hand titta på Ordens officiella webbplats, www.frimurarorden.se.
........................................................................................................................................

Tryck på bild nedan för att komma vidare till loge, förening eller klubb. Till flera av bilderna behövs det användarnamn och lösenord för att komma in. Vill du bli medlem kontakta Webmaster

Nedan finner man information om aktiviteter för Gävleborgsfrimureriet.

Anmälan till brödramåltiderna i Gävle görs via Internet senast kvällen före logekväll!

Från och med hösten kommer anmälan att ske vid respektive arrangemang. Betalning kan ske med betalkort vid loge-sammankomsten eller via Swish 1234 80 93 15. Då skall måltidsdatum anges.


Avanmälan görs via sms till
070-8285897.
Ange vem du är som avanmäler!

 


_______________________________________

Gemensam arbetsordning finns här!


SOMMARUPPEHÅLL!


Måndag 21 augusti kl 18.30
ÄmbetsmannaträffSöndag 27 augusti kl 18.30
Övning med frimurarkören Stella Gevaliensis i Frimurarhuset. Kaffe och kaka utlovas!

Måndag 28 augusti kl 18.30
Andreaslogen Gevalia , grad IV-V
Johanneslogen Polstjernan, grad I

 

Anmälan till brödramåltiden görs här!


Måndag 4 september kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad VI
Johanneslogen Polstjernan, grad III


Torsdag 7 september kl 18.30
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor
Grad VII

Måndag 11 september kl 18.30
Andreaslogen Gevalia, grad VI
Johanneslogen Polstjernan, grad I


 

I Gävle finns det två loger och en kapitelbrödraförening, Andreaslogen Gevalia, Johanneslogen Polstjernan och De Sju Lampor. Logerna träffas i regel måndagar klockan 18.30 och brödraföreningen torsdagar kl 18.30 i Frimurarhuset, Kyrkogatan 26 i Gävle.

I Bollnäs finns Brödra-föreningen Nordliga Kronan som i regel träffas på fredagar klockan 19.00 på Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.

I Söderhamn finns Frimurar-klubben Capella och i Storvik finns Frimurarklubben Västra Gästrikland.

Man når loger och föreningar via nedanstående E-post: Gevalia, Polstjernan, De Sju Lampor, Västra Gästriklands frimurarklubb och Nordliga Kronan.

Frimurarhuset på Kyrkogatan 26 i Gävle.
Huset
ligger på norra sidan av Gavleån.

Här ligger Frimurarhuset!

När är Frimurarhuset bokat?

Hyra Frimurarhuset! Läs här!


Frimurarna i Gävle har ett avtal med Elite Hotell i Gävle benämnt Goda Grannar-avtal. Läs här!
Frimurarna har avtal med Elite hotell i Sverige för 2017 med 15%.
Här är lista på vilka hotell som ingår!
Här är Elite hotells bokningsinformation!

Frimurarparkeringen är fr o m 2016-10-01 uthyrd till Elite Grand Hotel . Vid loge/sammankomst får de sju platserna närmast ån användas av Frimurare.
Se översikt!

Parkeringslapp måste placeras i framrutan!
Hyllnings- och Kondoleanskort!
Använd Gävlefrimureriets kort, pris 100 kr. Behållningen går till Kultur- och Byggnadsfonden. Kontakta FS Bo Narving via e-post och ange vad som skall stå på kortet.
Alt mobil 070-315 18 46.
Beställningen görs senast två veckor före.
Pengarna sätts in på Bg 247-5382
Angående våra Frimurarkort!
Flera bröder har fått problem med sina Frimurarkort. Endera har plasten spruckit eller så har ovanskiktet lossnat från kortet. Länk till hur du byter ut kortet.
När man bytt ut kortet och har behörighet att komma in i Frimurarhuset så måste man koda om det nya kortet av Per Vikström eller Lennart Nygren.
Vad skall man göra vid hjärtattack eller hjärnblödning.
Här finns det tips!
Hjärtattack! Hjärnblödning!
Kapitelbroder inom Gävleborgsfrimureriet som är medlem i annan provinsialloge än SVEA.
Läs här om bidrag till vårt vackra Frimurarhus i Gävle
Intresserad av hur Frimurarsamhället i Gävleborg är organiserad så kan du se det här!  

Kontakta Webmaster

 

 

Historik Frimurararna Gävleborg