Karta till Frimurarhuset i Gävle,
Kyrkogatan 26

Här hittar man till Frimurarhuset på Kyrkogatan 26, Gävle