Angående våra parkeringsplatser vid Frimurarhuset!


Fr o m 1 oktober 2014 bevakar Q-park Frimurarhusets parkering. Detta innebär att alla som står på parkeringen måste ha ett P-tillstånd liggande synligt i bilfönstret. De frimurare som arbetar inne i huset kan gå in och hämta ett tillstånd och lägga i bilfönstret. Se nedan! Detta gäller bara de tre parkeringsplatserna närmast huset. När man åker därifrån skall P-tillståndet läggas tillbaka så att andra kan använda sig av det.
Alla parkeringsplatserna är uthyrda. Måndagar från kl 17.00 till tisdagar kl 07.00 sker ingen
bevakning.
Q-park tar ingen ersättning för bevakningen men dom tar böterna. Frigepo har inget ansvar för
eventuella felparkeringar.

Parkeringskorten!

Parkeringskorten som ligger innanför dörren till Frimurarhuset är lånekort och som lånas tillfälligt (korttidslån) av ämbetsmän och/eller bröder som har ärende i huset. Dessa skall ovillkorligen lämnas tillbaka (placering fönsternischen till vänster om entrén) innan man lämnar parkeringen och får inte tas med. Vi alla (bröder) förlorar på att inte detta sköts tillfredsställande.


Ponera att en broder ämbetsman kommer för att förbereda logearbetet (som gagnar alla bröder) och det inte finns nått parkeringskort tillgängligt. Arbetet blir försenat och/eller helt uteblir. Det kan då bli längre logekvällar och på sikt
kommer vi att få det svårt att rekrytera ämbetsmän till logerna som inte bor i Gävle. Detta är ingen tillfredsställande utveckling. Du som lånar kort för parkering. Se till att det läggs tillbaka så att andra kan använda sig av parkeringen vid besök i huset!